STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Lerarenopleidingen, raming instroom studenten

de basistabel, in Lerarenopleidingen

«  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
totaal
lerarenopleiding bo 3.901 3.875 3.866 3.827 3.751 3.711 3.678 3.679
lerarenopleiding vo 4.857 4.784 4.730 4.656 4.543 4.486 4.436 4.416
universitaire lerarenopleiding 955 929 901 868 831 837 843 848
voltijd
lerarenopleiding bo 3.716 3.698 3.698 3.668 3.604 3.565 3.531 3.532
lerarenopleiding vo 4.176 4.133 4.114 4.079 4.011 3.956 3.910 3.892
universitaire lerarenopleiding 831 811 789 763 736 743 750 755
deeltijd
lerarenopleiding bo 185 177 168 158 147 147 147 147
lerarenopleiding vo 682 651 615 576 533 530 527 524
universitaire lerarenopleiding 124 118 112 105 94 94 93 93

Verwante gegevens

Toelichting

Inhoud tabel

In de tabel staat de raming van het aantal studenten dat zich in het betreffende jaar voor de eerste keer aanmeldt aan de lerarenopleidingen (verdeeld naar lerarenopleiding bo, vo en masteropleidingen) in het HBO. Daarnaast staat in de tabel de raming van het aantal studenten aan de universitaire lerarenopleiding, die niet eerder in een master-opleiding (HBO of WO) waren ingeschreven. De jaartallen hebben betrekking op schooljaren. Zo staat 2016 voor 2016/2017.

Toelichting op de gegevens

De raming van het aantal nieuwe studenten komt uit de referentieramingen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en zijn conform de definitie 1cijferHO. De referentieramingen zijn gemaakt met het ramingsinstrument LECTOR, een leeftijdsafhankelijk doorstroommodel gebaseerd op een onderwijsmatrix. Voor een verdere toelichting op de werkwijze verwijzen wij naar het rapport Referentieraming van het ministerie van OCW.

Tabel bijgewerkt: september 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
2016 - 2030 Ministerie van OCW: Referentieramingen 2016 -
• dit is een reflexis systeem •