STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Lerarenopleidingen, raming uitstroom studenten

de basistabel, in Lerarenopleidingen

«  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
gediplomeerde uitstroom
totaal
lerarenopleiding bo 3.193 3.017 2.938 2.883 2.845 2.824 2.806 2.781
lerarenopleiding vo 4.236 4.189 4.156 4.113 4.061 4.020 3.985 3.951
lerarenopleiding hbo master 1.924 1.897 1.862 1.817 1.765 1.711 1.682 1.665
universitaire lerarenopleiding 846 831 813 794 772 765 763 764
voltijd
lerarenopleiding bo 2.618 2.464 2.410 2.378 2.365 2.362 2.355 2.336
lerarenopleiding vo 2.765 2.743 2.743 2.740 2.735 2.734 2.730 2.721
lerarenopleiding hbo master 78 74 74 74 75 75 75 75
universitaire lerarenopleiding 703 693 679 665 649 646 646 649
deeltijd
lerarenopleiding bo 575 553 529 505 480 462 451 445
lerarenopleiding vo 1.471 1.446 1.414 1.373 1.326 1.286 1.254 1.230
lerarenopleiding hbo master 1.846 1.823 1.788 1.743 1.690 1.636 1.606 1.590
universitaire lerarenopleiding 143 138 134 129 123 119 117 116

Verwante gegevens

Toelichting

Inhoud tabel

In de tabel staat de raming van het aantal studenten aan de lerarenopleidingen (verdeeld naar lerarenopleiding bo, vo en masteropleidingen) in het HBO, dat in het betreffende jaar uitstroomt. In de tabel wordt daarnaast het aantal studenten aan de universitaire lerarenopleidingen weergegeven, dat in het betreffende jaar uitstroomt. Het totaal aantal studenten wordt ook uitgesplitst naar het aantal studenten voor deeltijdopleidingen en het aantal studenten voor voltijdopleidingen. De jaartallen staan voor schooljaren. Zo heeft het jaar 2016 betrekking op 2016/2017.

Toelichting op de gegevens

De raming van het aantal uitstromende studenten komt uit de referentieramingen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en zijn conform de definitie 1cijferHO. De referentieramingen zijn gemaakt met het ramingsinstrument LECTOR, een leeftijdsafhankelijk doorstroommodel gebaseerd op een onderwijsmatrix. Voor een verdere toelichting op de werkwijze verwijzen wij naar het rapport Referentieraming van het ministerie van OCW.

Tabel bijgewerkt: september 2016

Bronnen

jarenbronpeildatum
2016 - 2029 Ministerie van OCW: Referentieramingen 2016 -
• dit is een reflexis systeem •