STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Overzicht van het nieuws

datumtitel
2017
28 febFactsheets geactualiseerd
27 febPersoneel overwegend tevreden met baan
16 febHerstel instroom pabo
15 febGegevens over bevoegd gegeven lessen geactualiseerd
25 janLichte groei aandeel leraren basisonderwijs in schaal LB
25 janToename werkgelegenheid hoger beroepsonderwijs
25 janFactsheets geactualiseerd
2016
8 decAfgestudeerden exacte vakken werken meest vaak in onderwijs
7 decToename aantal vacatures primair onderwijs
6 decFactsheets geactualiseerd
6 oktLichte stijging verzuim primair onderwijs
21 sepPrognose: minder studenten aan lerarenopleidingen
20 sepVeel oudere leraren in Duitsland en Zweden
15 sepFeminisering in onderwijs
15 sepLeerlingendaling basisonderwijs neemt in sterkte af
14 sepVerzuimpercentage middelbaar beroepsonderwijs stabiel
9 sepLichte stijging werkgelegenheid wetenschappelijk onderwijs
5 augToename aantal WIA-uitkeringen
4 augFactsheets geactualiseerd
30 junNieuwe bevoegdheidscijfers voortgezet onderwijs
30 junNieuw op Stamos: thema-analyses
30 meiAandeel vrouwen in primair onderwijs neemt toe
30 meiFactsheets geactualiseerd
27 meiLichte stijging werkgelegenheid voortgezet onderwijs
25 meiNa stijging nieuwe WW-uitkeringen primair onderwijs nu weer daling
25 meiBijna 70 procent leerlingen primair onderwijs krijgt les op niet-openbare school
25 meiEen op drie pabo-studenten zet studie na één jaar niet voort
14 aprAandeel pabo-afgestudeerden dat zowel binnen als buiten onderwijs werkt stijgt
17 mrtForse daling instroom pabo
1 febNieuw op Stamos: tevredenheid onderwijspersoneel
29 janRuim 24 procent leraren basisonderwijs in schaal LB
27 janFactsheets geactualiseerd
22 janWerkgelegenheid hoger beroepsonderwijs neemt toe
21 janAantal vacatures neemt toe
2015
18 decFeminisering onderwijs zet door
10 decVerzuimpercentage primair onderwijs en voortgezet onderwijs daalt
27 oktFactsheets geactualiseerd
25 sepKrimp verwacht in basisonderwijs en voortgezet onderwijs
23 sepWerkgelegenheid wetenschappelijk onderwijs stijgt licht
23 sepInstroom WW hoogst in derde kwartaal
18 sepMinder studenten aan lerarenopleidingen verwacht
20 augFunctiemix basisonderwijs: ruim 24 procent leraren wordt beloond in schaal LB
20 augVerzuimpercentage mbo daalt
20 augNederlands, Engels en wiskunde grootste vakken in voortgezet onderwijs
6 augMerendeel leerlingen krijgt les op niet-openbare school
6 augAantal WIA-uitkeringen onderwijs neemt toe
5 junMeer WW-uitkeringen in het onderwijs
5 junBevoegdheden voortgezet onderwijs geactualiseerd
10 aprOnderwijs in Cijfers live
25 febInstroom pabo stijgt
• dit is een reflexis systeem •