STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Instroom pabo stijgt

25 februari 2015

Ten opzichte van het studiejaar 2013/2014 zijn dit studiejaar meer studenten gestart met een opleiding tot leraar basisonderwijs. Startte in 2013/2014 nog 7.445 studenten met deze opleiding, in het studiejaar 2014/2015 is dit aantal opgelopen tot 7.581. Het aantal studenten dat is gestart met een eerste- of tweedegraads hbo lerarenopleiding is in deze periode juist gedaald. Dit blijkt uit geactualiseerde gegevens over de instroom van studenten op de lerarenopleidingen.

Verschillen tussen clusters
Tussen de verschillende eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen zijn verschillen te zien in de toe- of afname van het aantal instromende studenten. Zo zijn het afgelopen studiejaar meer studenten gestart met een tweedegraads lerarenopleiding binnen het cluster beroepsgericht, terwijl het aantal studenten dat is gestart met een tweedegraads lerarenopleiding binnen het cluster talen is afgenomen.

Aantal gediplomeerden daalt
Naast gegevens over de instroom zijn op Stamos ook gegevens over het aantal studenten en het aantal gediplomeerden geactualiseerd. Uit deze gegevens blijkt dat het aantal pabo-gediplomeerden in het studiejaar 2013/2014 ten opzichte van het voorgaande studiejaar is gedaald tot 4.195 gediplomeerden. De tweede- en eerstegraads lerarenopleidingen (zowel hbo als ulo) hebben ten opzichte van het voorgaande studiejaar juist te maken met een toenemend aantal gediplomeerden. Ook hier zijn echter verschillen tussen de clusters.

Meer informatie over het aantal (nieuwe) studenten en aantal gediplomeerden aan de lerarenopleidingen vindt u via onderstaande links:
- Instroom lerarenopleidingen
- Gediplomeerden lerarenopleidingen
- Aantal studenten lerarenopleidingen

• dit is een reflexis systeem •