STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Onderwijs in Cijfers live

10 april 2015

Op 7 april is Onderwijsincijfers.nl gelanceerd. Dit is een samenwerking van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Op deze website presenteren zij hun belangrijkste kengetallen over het onderwijs, die voorheen jaarlijks werden gepubliceerd in Kerncijfers (OCW) en het Jaarboek Onderwijs (CBS). Op Onderwijsincijfers.nl wordt naast de sectorale kengetallen aandacht besteed aan onderwijsbrede thema’s, zoals (analyses over) schoolloopbanen en onderwijsduur, verscheidenheid tussen leerlingen en betatechniek.

Op Stamos.nl kunt u terecht voor alle relevante cijfers en ontwikkelingen over de arbeidsmarkt in de verschillende onderwijssectoren. Er is deels overlap met Onderwijsincijfers.nl. Stamos.nl is op de onderstaande onderwerpen echter vollediger en omvangrijker met meer (regionale) detailinformatie. De cijfers staan daarnaast in een tijdreeks, waardoor ontwikkelingen in de tijd goed inzichtelijk en vergelijkbaar zijn. Hiervoor wordt gebruik maakt van een grote verscheidenheid aan bronnen. Stamos.nl en Onderwijsincijfers.nl zullen in de toekomst op relevante pagina’s naar elkaar verwijzen, zodat de bezoeker altijd vindt wat hij zoekt.

Op Stamos.nl wordt basale, gedetailleerde en regionale informatie ontsloten over:

Arbeidsmarkt
- Werkgelegenheid, internationaal, mobiliteit, vacatures, salaris, bevoegdheid, ramingen

Lerarenopleidingen
-
Instroom, aantal studenten, uitval & studierendement, gediplomeerden, beroepsrendement afgestudeerden, ramingen

Onderwijsinstellingen
-
Leerlingen, scholen en instellingen, financiën

Sociale zekerheid
-
Ziekteverzuim, WIA, WW, BAPO, Pensioen

Wilt u Onderwijsincijfers.nl bekijken? Ga dan naar www.onderwijsincijfers.nl

• dit is een reflexis systeem •