STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Bevoegdheden voortgezet onderwijs geactualiseerd

5 juni 2015

Op Stamos zijn onlangs de gegevens over het percentage bevoegd gegeven lesuren geactualiseerd. Deze gegevens zijn afkomstig uit de Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO). Dit is een telling op scholen in het voortgezet onderwijs, exclusief praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, waarbij voor al het lesgevend personeel gegevens worden verzameld over de lessen die zij geven.

Uit deze gegevens blijkt dat, van alle lesuren waarvoor de bevoegdheid kan worden vastgesteld, 77,4 procent bevoegd gegeven wordt. Dit betekent dat deze personen het juiste diploma hebben voor zowel het vak als de graadsector waarin zij lesgeven. In totaal wordt 6,7 procent van de lesuren benoembaar gegeven. Dit zijn personen die korter dan vier jaar in opleiding zijn voor het vak dat zij geven. Ook kunnen dit personen zijn die onderbevoegd zijn. De overige lesuren, 15,9 procent, worden onbevoegd gegeven. Zo’n 6 procent hiervan betreft personen die bevoegd zijn voor een ander vak, maar niet of langer dan wettelijk toegestaan in opleiding zijn voor het vak waarin zij lesgeven.

Wanneer we kijken naar verschillen tussen de verschillende onderwijstypes, zien we dat het vmbo het laagste percentage bevoegd gegeven lesuren kent: 74,8 procent. Het vwo heeft het hoogste percentage bevoegd gegeven lesuren: 81,8 procent.

Meer informatie over bevoegdheid in het voortgezet onderwijs vindt u via onderstaande link:
- Bevoegdheden

• dit is een reflexis systeem •