STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Meer WW-uitkeringen in het onderwijs

5 juni 2015

In alle onderwijssectoren is het aantal WW-uitkeringen tussen 2010 en 2014 toegenomen. De toename is het hoogst in het primair onderwijs. In 2014 waren er 6.561 uitkeringen in deze sector , ten opzichte van 3.115 in 2010. Dit blijkt uit geactualiseerde gegevens over WW-uitkeringen in het onderwijs.

In het voortgezet onderwijs waren in 2014 2.895 WW-uitkeringen. In het middelbaar beroepsonderwijs gaat het om 1.022 uitkeringenen in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs zijn er respectievelijk 875 en 1.298 uitkeringen in 2014. WW-uitkeringen worden vooral toegekend aan personen uit Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant. Zo is ruim 19 procent van de WW-uitkeringen in het voortgezet onderwijs toegekend aan een persoon afkomstig uit Noord-Holland. In het hoger beroepsonderwijs is een groot deel afkomstig uit Zuid-Holland.

Instroom bestaat voor aanzienlijk deel uit jongeren
Evenals het aantal WW-uitkeringen, is ook het aantal nieuwe WW-uitkeringen in alle onderwijssectoren tussen 2010 en 2014 toegenomen. Enkel in het middelbaar beroepsonderwijs is sprake van een bescheiden stijging.

In alle sectoren bestaat een aanzienlijk deel van de instroom in de WW uit jongeren. Zo wordt ruim 30 procent van de nieuwe WW-uitkeringen in het primair onderwijs toegekend aan personen van 25 tot 30 jaar. Ook in het wetenschappelijk onderwijs worden relatief veel nieuwe WW-uitkeringen toegekend aan jongeren: ruim 28 procent van de nieuwe WW-uitkeringen in deze sector wordt toegekend aan personen van 25 tot 30 jaar, terwijl ruim 38 procent van de nieuwe uitkeringen wordt toegekend aan personen van 30 tot 35 jaar.

Meer informatie over het WW-uitkeringen in het onderwijs vindt u via onderstaande links:
- WW, instroom
- WW, uitstroom
- WW, aantal uitkeringen

• dit is een reflexis systeem •