STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Aantal WIA-uitkeringen onderwijs neemt toe

6 augustus 2015

Het aantal WIA-uitkeringen in het onderwijs is tussen 2010 en 2014 toegenomen. Het aantal uitkeringen nam in deze periode het sterkst toe in het voortgezet onderwijs. In 2014 waren er in deze sector 748 IVA-uitkeringen, ten opzichte van 348 in 2010. Het aantal WGA-uitkeringen in het voortgezet onderwijs nam in dezelfde periode toe van 988 uitkeringen in 2010 naar 1.997 uitkeringen in 2014. De toename is het minst sterk in het wetenschappelijk onderwijs. Desondanks is ook hier sprake van een forse toename, van 88 IVA-uitkeringen en 205 WGA-uitkeringen in 2010 naar 144 IVA-uitkeringen en 339 WGA-uitkeringen in 2014. Dit blijkt uit gegevens over arbeidsongeschiktheid in het onderwijs, die onlangs op Stamos zijn geactualiseerd.

Relatief hoog aandeel 55 jaar of ouder
Een groot deel van de WIA-uitkeringen behoort toe aan personen van 55 jaar of ouder. Daarbij geldt dat IVA-uitkeringen in alle onderwijssectoren vaker toebehoren aan personen van 55 jaar of ouder dan WGA-uitkeringen. Zo behoort in het middelbaar beroepsonderwijs 82 procent van de IVA-uitkeringen in 2014 toe aan personen van 55 jaar of ouder, terwijl 55 procent procent van de WGA-uitkeringen in deze sector toebehoort aan een persoon van 55 jaar of ouder.

Hoog aandeel vrouwen met WIA-uitkering in primair onderwijs
In het primair onderwijs hebben vrouwen naar verhouding relatief vaak een WIA-uitkering. In deze sector zijn ook aanzienlijk meer vrouwen dan mannen werkzaam. In de andere onderwijssectoren is de man-vrouw verhouding voor wat betreft het aantal WIA-uitkeringen meer in evenwicht. Wel worden IVA-uitkeringen in alle onderwijssectoren vaker dan WGA-uitkeringen toegekend aan mannen.

Toelichting WAO en WIA
Op Stamos worden gegevens gepresenteerd over de WIA en de WAO. De WIA geldt sinds 1 januari 2006 en bestaat twee regelingen:
- WGA: deze regeling voorziet in een uitkering aan mensen die tijdelijk of gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn (vanwege ziekte ten hoogste 65 procent of minder van het loon kunt verdienen).
- IVA: deze regeling voorziet in een uitkering voor mensen die volledig (minstens 80 procent) en langdurig niet meer in staat zijn te werken.

De WAO-regeling geldt alleen nog voor personen die op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering kregen. Deze regeling geldt voor personen die minimaal 15 procent arbeidsongeschikt zijn.

Meer informatie over arbeidsongeschiktheid in het onderwijs vindt u via onderstaande links:
- WAO/WIA, aantal uitkeringen
- WAO/WIA, nieuwe uitkeringen
- WAO/WIA, beƫindigde uitkeringen

• dit is een reflexis systeem •