STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Merendeel leerlingen krijgt les op niet-openbare school

6 augustus 2015

Een ruime meerderheid van de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs krijgt in 2014 les op een niet-openbare school. Dit geldt voor 69 procent van de leerlingen in het primair onderwijs (1.084.759 leerlingen) en 61 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs (607.665 leerlingen). Dit blijkt uit geactualiseerde gegevens over leerlingen/studenten op Stamos.

In het primair onderwijs krijgt 30 procent van de leerlingen les op een openbare school, terwijl 1 procent les krijgt op een samenwerkingsschool. In het voortgezet onderwijs zijn samenwerkingsscholen populairder: 12 procent van de leerlingen krijgt in 2014 les op een samenwerkingsschool, 26 procent op een openbare school en 1 procent op een andersoortige school.

Leerlingen krijgen vooral les op rooms-katholieke school
Van alle niet-openbare scholen in het primair onderwijs, zijn de rooms-katholieke scholen het meest populair. In 2014 krijgt een derde van de leerlingen in deze sector les op een rooms-katholieke school. Hierna volgen de protestants-christelijke scholen. Eenzelfde patroon is zichtbaar in het voortgezet onderwijs: leerlingen krijgen ook hier vaak les op een rooms-katholieke school, gevolgd door de protestants-christelijke scholen.

Naast gegevens over het aantal leerlingen en studenten per denominatie zijn op Stamos ook gegevens over het aantal gewichtenleerlingen in het basisonderwijs en het aantal cluster 3/4 leerlingen in het speciaal onderwijs geactualiseerd. Ook zijn gegevens over scholen en schoolbesturen in de verschillende onderwijssectoren geactualiseerd.

Meer informatie over leerlingen/studenten, scholen en besturen vindt u via onderstaande links:
- Leerlingen/studenten
- Scholen en instellingen
- Schoolbesturen

• dit is een reflexis systeem •