STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Nederlands, Engels en wiskunde grootste vakken in voortgezet onderwijs

20 augustus 2015

Op 1 oktober 2013 zijn in het voortgezet onderwijs 912.980 lesuren in het tweedegraads vakgebied gedoceerd. In het eerstegraads vakgebied worden naar verhouding aanzienlijk minder lessen gegeven: 274.210 lesuren. Het merendeel van deze lesuren wordt gegeven in de Randstad, in regio’s zoals Zuidelijk Noord-Holland en Rijnmond. Dit blijkt uit geactualiseerde gegevens over de werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs naar vakgebied. Deze gegevens zijn afkomstig uit de Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO), dat wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. IPTO is een telling op alle scholen in het voortgezet onderwijs, exclusief praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, waarbij voor al het lesgevend personeel gegevens worden verzameld omtrent de lessen die men geeft.

Belangrijke vakken: Nederlands, Engels en wiskunde
Uit IPTO blijkt dat op de peildatum van 1 oktober 2013 in het eerstegraads vakgebied de meeste lesuren zijn gegeven voor de vakken wiskunde (32.128 lesuren), Nederlands (26.564 lesuren) en Engels (25.573 lesuren). Ook binnen het tweedegraads vakgebied zijn dit de grootste vakken. De meeste lesuren binnen het tweedegraads vakgebied worden gegeven voor Nederlands (96.405 lesuren), wiskunde (92.201 lesuren) en Engels (82.570 lesuren).

In het eerstegraads vakgebied worden naar verhouding relatief weinig lesuren gegeven voor vakken zoals maatschappijleer, aardrijkskunde en Frans. In het tweedegraads vakgebied gaat het om vakken zoals scheikunde, maatschappijleer en natuurkunde.

Meer informatie over de werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs naar vak vindt u via onderstaande link:
- Vakinformatie

• dit is een reflexis systeem •