STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Verzuimpercentage mbo daalt

20 augustus 2015

Personeel in het mbo is de afgelopen jaren minder gaan verzuimen. Het verzuimpercentage daalde de afgelopen jaren van 5,5 procent in 2012 naar 5,1 procent in 2013 en 5,2 procent in 2014. Ook de gemiddelde verzuimduur nam in deze periode af. Dit blijkt uit geactualiseerde verzuimcijfers op Stamos.

Ondersteunend personeel verzuimt meer
Het verzuimpercentage in het mbo ligt hoger onder het ondersteunend personeel dan onder het onderwijzend personeel. Het onderwijzend personeel kent in 2014 een verzuimpercentage van 4,9 procent, terwijl het ondersteunend personeel in hetzelfde jaar een verzuimpercentage heeft van 5,4 procent. Ook verzuimt het ondersteunend personeel gemiddeld langer dan het onderwijzend personeel.

Verzuimpercentage hbo constant
Op Stamos zijn onlangs ook gegevens over het verzuim in het hbo geactualiseerd. Hieruit blijkt dat het verzuim in het hbo de afgelopen jaren relatief constant is: het verzuimpercentage schommelt tussen de 4,2 en 4,1 procent. In 2014 komt het verzuimpercentage uit op 4,2 procent. De gemiddelde verzuimduur is de afgelopen jaren wel toegenomen. In 2014 verzuimt het personeel in het hbo gemiddeld 20,2 dagen. In 2012 kwam de gemiddelde verzuimduur nog uit op 16,6 dagen.

Meer informatie over verzuim in het onderwijs vindt u via onderstaande link:
- Ziekteverzuim
• dit is een reflexis systeem •