STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Functiemix basisonderwijs: ruim 24 procent leraren wordt beloond in schaal LB

20 augustus 2015

In 2014 wordt 75,4 procent van de leraren in het basisonderwijs beloond in salarisschaal LA. 24,3 procent van de leraren wordt beloond in schaal LB, 0,3 procent in schaal LC. Dit betekent dat de realisatiecijfers over 2014 nog niet overeenkomen met de doelstelling voor 2014. Volgens de doelstelling moet 58 procent van de leraren beloond worden in schaal LA, 40 procent in schaal LB en 2 procent in schaal LC. Dit blijkt uit geactualiseerde gegevens op Stamos over de functiemix in de verschillende onderwijssectoren. De functiemix is de verdeling van leraren (in voltijdbanen) over de verschillende salarisschalen. Schoolbesturen krijgen extra middelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om leraren promotie te kunnen geven naar hogere leraarsfuncties. Deze maatregel staat bekend als het versterken van de functiemix.

Voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs wordt 42,8 procent van de leraren beloond in schaal LB, 29,8 procent in schaal LC, 27,1 procent in schaal LD en 0,2 procent in schaal LE. De overige leraren (0,1 procent) vallen in een overige schaal. Ook deze realisatiecijfers wijken af van de doelstelling. Volgens de doelstelling hoort 33 procent beloond te worden in schaal LB, 38 procent in schaal LC en 29 procent in schaal LD.

Meer informatie over de functiemix vindt u via onderstaande link:
- Functiemix

• dit is een reflexis systeem •