STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Werkgelegenheid wetenschappelijk onderwijs stijgt licht

23 september 2015

De werkgelegenheid in het wetenschappelijk onderwijs is tussen 2010 en 2014 licht gestegen. Werkten in 2010 nog 50.239 personen in de sector, in 2014 is dit aantal toegenomen tot 50.935 personen (+ 1 procent). De werkgelegenheid in fte is in dezelfde periode met 2 procent toegenomen, tot 43.605 fte. Dit blijkt uit geactualiseerde cijfers over de werkgelegenheid in het wetenschappelijk onderwijs.

Ruim 40 procent werkzaam als ondersteunend personeel
Ruim 40 procent van het wetenschappelijk personeel is werkzaam als ondersteunend personeel. Het overige personeel is werkzaam als hoogleraar (ongeveer 6 procent), universitair (hoofd)docent (ruim 16 procent) of als overig wetenschappelijk personeel (36 procent).

De functie van hoogleraar wordt voornamelijk vervuld door mannen: slechts 17 procent van de werkgelegenheid (in fte) wordt vervuld door een vrouw. Bij de universitaire (hoofd)docenten is de man-vrouw verhouding minder scheef, maar nog steeds is een ruime meerderheid (66 procent) man. Bij het ondersteunend personeel is ruim 53 procent vrouw, bij de overige wetenschappers is ruim 44 procent vrouw.

Hoogleraren hebben vaak vast dienstverband
Een groot deel van de hoogleraren (95 procent), universitaire (hoofd)docenten (78 procent) en ondersteuners (86 procent) heeft een vast dienstverband. Overige wetenschappers hebben daarentegen aanzienlijk vaker een tijdelijk dienstverband: 11 procent heeft een vast dienstverband, 89 procent een tijdelijk dienstverband.

Meer informatie over werkgelegenheid in het wetenschappelijk onderwijs vindt u via onderstaande links:
- Werkgelegenheid in fte
- Werkgelegenheid in personen

• dit is een reflexis systeem •