STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Krimp verwacht in basisonderwijs en voortgezet onderwijs

25 september 2015

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zal de komende jaren naar verwachting afnemen. In het basisonderwijs daalt het aantal leerlingen tussen 2014 en 2019 met 4 procent, tot 1.393.046 leerlingen in 2019. In het voortgezet onderwijs is tussen 2014 en 2020 sprake van een daling van 5 procent. In 2020 zullen er 941.820 leerlingen zijn in het voortgezet onderwijs.

Regionale verschillen
De mate waarin er krimp is, verschilt per regio. In de Achterhoek daalt het aantal basisschoolleerlingen tussen 2014 en 2019 bijvoorbeeld met 18 procent, terwijl het aantal leerlingen in Zuidoost-Brabant met 6 procent zal dalen. Ook zijn er regio’s waar het aantal leerlingen gelijk blijft of zelfs zal toenemen. In de regio Haaglanden neemt het aantal basisschoolleerlingen in deze periode bijvoorbeeld met 4 procent toe, tot 95.149 leerlingen in 2019.

Ook in het voortgezet onderwijs zijn regionale verschillen zichtbaar. Zo daalt het aantal leerlingen in Maastricht Mergelland tussen 2014 en 2020 met 19 procent, terwijl in Flevoland sprake zal zijn van 1 procent krimp. In Utrecht Midden, Haaglanden en Zuidelijk Noord-Holland zal het aantal leerlingen daarentegen toenemen.

Meer informatie over leerlingprognoses vindt u via onderstaande links:
- Prognose basisonderwijs
- Prognose voortgezet onderwijs

• dit is een reflexis systeem •