STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Factsheets geactualiseerd

27 oktober 2015

Het aantal WW-uitkeringen in het onderwijs is tussen 2010 en 2014 sterk gestegen. Om deze ontwikkeling inzichtelijk te maken voor de bezoekers van Stamos, is op Stamos de factsheet over het gebruik van WW-uitkeringen in het onderwijs geactualiseerd. In deze factsheet worden cijfers over meerdere onderwijssectoren geduid, zodat zowel de ontwikkeling in een sector als de benchmark in een oogopslag inzichtelijk is.

Naast de factsheet over WW-uitkeringen in het onderwijs zijn de afgelopen periode ook enkele andere factsheets geactualiseerd:

- WIA-uitkeringen in het onderwijs
- Instroom studenten lerarenopleidingen
- Gediplomeerden lerarenopleidingen
- Internationale arbeidsmarktontwikkelingen

Nieuw: factsheet over leerlingen
Omdat het aantal leerlingen in een sector een belangrijke indicator is voor de vraag naar personeel, is op Stamos ook een nieuwe factsheet gepubliceerd over leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Zo kunt u zien hoe het aantal leerlingen zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, maar ook welke verwachtingen er zijn voor de toekomst.

Geïnteresseerd in een van deze of in een van onze andere factsheets? U kunt ze hier downloaden.

• dit is een reflexis systeem •