STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Verzuimpercentage primair onderwijs en voortgezet onderwijs daalt

10 december 2015

Het verzuimpercentage in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs is tussen 2012 en 2014 gedaald. In het primair onderwijs daalde het verzuimpercentage onder het onderwijzend personeel van 6,9% in 2012 naar 6,1% in 2014. Onder het ondersteunend personeel daalde het verzuimpercentage in dezelfde periode van 7,3% naar 6%. Ook in het voortgezet onderwijs is het verzuim onder zowel het onderwijzend personeel als het ondersteunend personeel gedaald. Onder het onderwijzend personeel daalde het verzuim van 5,2% in 2012 tot 4,9% in 2014, bij het ondersteunend personeel van 5,5% tot 5,1%. Dit blijkt uit geactualiseerde verzuimcijfers op Stamos.

Uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, blijkt dat onderwijzend personeel van 55 jaar of ouder zowel in het basis- en speciaal onderwijs als in het voortgezet onderwijs een hoog verzuimpercentage heeft. Zij melden zich wel minder vaak ziek dan hun jongere collega’s, maar als zij zich ziekmelden, verzuimen zij gemiddeld wel langer. Daarnaast hebben vrouwelijke onderwijzers in elk van deze sectoren een hoger verzuimpercentage dan hun mannelijke collega’s. Dit verschil is het grootst in het voortgezet onderwijs: 5,5% onder vrouwen, ten opzichte van 4,3% onder mannen.

Meer informatie over verzuimcijfers in het primair en voortgezet onderwijs vindt u via onderstaande link:
- Ziekteverzuim
• dit is een reflexis systeem •