STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Feminisering onderwijs zet door

18 december 2015

De feminisering in het onderwijs zet door. In zowel het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, als in het middelbaar beroepsonderwijs is het aandeel werkzame vrouwen de afgelopen jaren toegenomen. Zo steeg het aandeel vrouwen in het primair onderwijs van 81,2% in 2010 naar 83% in 2014, terwijl in het voortgezet onderwijs sprake is van een stijging van 50,4% in 2010 naar 53,3% in 2014. Dit blijkt uit geactualiseerde gegevens over de werkgelegenheid in het onderwijs.

Vooral onder het onderwijzend personeel en ondersteunend personeel is het aandeel werkzame vrouwen hoog. Enkel onder het directiepersoneel zijn meer mannen werkzaam dan vrouwen. In het primair onderwijs is bijvoorbeeld 51,8% van het directiepersoneel man. Wel neemt het aandeel vrouwen in deze functie de afgelopen jaren toe. Een soortgelijke ontwikkeling zien we in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Uit de geactualiseerde gegevens blijkt verder dat de gemiddelde leeftijd van het personeel in alle sectoren toeneemt. Zo was het directiepersoneel in het voortgezet onderwijs in 2010 gemiddeld 52,7 jaar oud. In 2014 is dit toegenomen tot 53,6 jaar. Bij de AOC’s steeg de gemiddelde leeftijd van het ondersteunend personeel in dezelfde periode van 45,1 jaar tot 47,1 jaar.

Meer informatie over de werkgelegenheid in het onderwijs vindt u via onderstaande links:
- Werkgelegenheid in fte
- Werkgelegenheid in personen

• dit is een reflexis systeem •