STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Aantal vacatures neemt toe

21 januari 2016

In het schooljaar 2014/2015 zijn er 2.524 vacatures geïnventariseerd in het primair onderwijs. Deze vacatures zijn samen goed voor 1.844 fte. Dit is een stijging ten opzichte van het schooljaar 2013/2014: over alle functies heen zijn er 32 procent meer vacatures (in fte) aangetroffen. Het merendeel van de vacatures betreft een vacature voor onderwijzend personeel. Deze vacatures hebben vaak betrekking op tijdelijke functies. Enkel in directievacatures wordt vaak een vaste aanstelling gegeven, of een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast contract. Dit blijkt uit geactualiseerde gegevens op Stamos over het aantal vacatures in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs zijn in het schooljaar 2014/2015 8.149 vacatures geïnventariseerd (5.789 fte). Ook dit aantal ligt fors hoger dan het aantal geïnventariseerde vacatures in het voorgaande schooljaar. Van alle vacatures zijn er 6.977 vacatures voor docenten. Er is vooral interesse in docenten vreemde talen, wiskunde/rekenen, Nederlands en natuur- en scheikunde. Evenals in het primair onderwijs worden er in eerste instantie vooral tijdelijke vacatures aangeboden, terwijl bij het directiepersoneel vaker een vaste aanstelling wordt aangeboden.

Middelbaar beroepsonderwijs
Ook in het middelbaar beroepsonderwijs zijn in het schooljaar 2014/2015 meer vacatures geïnventariseerd. In totaal gaat het om 3.393 vacatures, die samen goed zijn voor 2.650 fte. Ook in het middelbaar beroepsonderwijs zijn er voornamelijk vacatures voor docenten, in het bijzonder voor docenten vreemde talen, Nederlands, zorg en welzijn en wiskunde/rekenen.

Meer informatie over vacatures in het onderwijs vindt u via onderstaande link:
-
Vacatures

• dit is een reflexis systeem •