STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Werkgelegenheid hoger beroepsonderwijs neemt toe

22 januari 2016

In de periode 2010 – 2014 is de werkgelegenheid in het hoger beroepsonderwijs fors gestegen. In totaal steeg de werkgelegenheid in fte in deze periode met 10 procent, tot 33.841 fte. De werkgelegenheid in personen steeg in dezelfde periode met 11 procent, tot 45.838 personen. Dit blijkt uit geactualiseerde cijfers op Stamos over de werkgelegenheid in het hoger beroepsonderwijs.

In het hoger beroepsonderwijs werkt een nipt hoger aandeel vrouwen dan mannen: in 2014 wordt 52,2 procent van de fte’s vervuld door een vrouw. Het personeelsbestand in het hoger beroepsonderwijs is bovendien relatief vergrijsd. Zo’n 2 procent van het personeel (in fte’s) is jonger dan 25 jaar. Daarentegen is ruim 29 procent tussen de 45 - 55 jaar en ruim 27 procent is 55 jaar of ouder. Bijna 60 procent van de werkgelegenheid (in fte) bedraagt een onderwijzende functie.

Meer informatie over de werkgelegenheid in het hbo vindt u via onderstaande links:

- Werkgelegenheid in fte
- Werkgelegenheid in personen

• dit is een reflexis systeem •