STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Factsheets geactualiseerd

27 januari 2016

Op Stamos zijn verschillende factsheets geactualiseerd. In deze factsheets worden cijfers over meerdere onderwijssectoren geduid, zodat zowel de ontwikkeling in een sector als de benchmark in een oogopslag inzichtelijk is.

Ziekteverzuim primair onderwijs en voortgezet onderwijs
Uit deze factsheet blijkt dat het verzuimpercentage van het onderwijzend personeel in het primair onderwijs tussen 2012 en 2014 is afgenomen, van 6,9% in 2012 naar 6,1% in 2014. In het voortgezet onderwijs komt het verzuimpercentage van het onderwijzend personeel in 2012 uit op 5,2% en in 2014 op 4,9%. De gemiddelde verzuimduur van het personeel neemt in beide sectoren toe naarmate het personeel ouder wordt.

Vacatures in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
Uit deze factsheet blijkt dat het merendeel van alle vacatures in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs bestemd is voor onderwijzend personeel. Deze vacatures zijn vooral geïnventariseerd in West-Nederland. De vacatures voor onderwijzend- en ondersteunend personeel zijn voornamelijk tijdelijk van aard.

Werkgelegenheid naar geslacht
Uit deze fachtseet blijkt dat 36 procent van de werkgelegenheid (in fte) in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en de beroeps- en volwasseneneducatie wordt vervuld door mannen; daarmee is duidelijk dat het onderwijs in Nederland nog altijd een gefeminiseerde sector is. Het aandeel vrouwen is tussen 2010 en 2014 daarnaast ook nog eens gestegen. Ook onder alle functies is het aandeel vrouwen in deze periode toegenomen. Het hoogste aandeel mannen is voornamelijk te vinden in de zuidelijke regio’s in Nederland.

Werkgelegenheid naar leeftijd
Uit deze factsheet blijkt dat zowel het aantal als het aandeel 55-plussers in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en bve tussen 2010 en 2014 is toegenomen. Onder het directiepersoneel zijn naar verhouding de meeste 55-plussers: in het primair onderwijs is 49% van het directiepersoneel in 2014 55 jaar of ouder. In het voortgezet onderwijs en de bve gaat het om respectievelijk 55% en 46%. Gelijktijdig is het aantal 35-minners is alle drie de sectoren tussen 2010 en 2014 afgenomen.

Geïnteresseerd in een van deze of in een van onze andere factsheets? U kunt ze hier downloaden.

• dit is een reflexis systeem •