STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Ruim 24 procent leraren basisonderwijs in schaal LB

29 januari 2016

In 2015 is 24,4 procent van de leraren (fte’s) in het basisonderwijs ingeschaald in schaal LB. 75,3 procent van de leraren is ingeschaald in schaal LA, 0,3 procent in schaal LC. Volgens de 2014-doelstelling zou 40 procent van de leraren (fte’s) in schaal LB moeten zitten en 2 procent in LC. Dit blijkt uit geactualiseerde gegevens op Stamos over de functiemix in de verschillende onderwijssectoren. De functiemix is de verdeling van leraren (in fte’s/voltijdbanen) over de verschillende salarisschalen. Schoolbesturen krijgen extra middelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om leraren promotie te kunnen geven naar hogere leraarsfuncties. Deze maatregel staat bekend als het versterken van de functiemix.

Voortgezet onderwijs
In het voortgezet onderwijs zit 42 procent van de leraren in schaal LB, 30,5 procent in schaal LC en 27,1 procent in schaal LD. De overige leraren vallen in schaal LE (0,2 procent) of een overige schaal. Volgens de 2014-groeipercentages moet sectorbreed (gemiddeld) 21 procent van de leraren in schaal LC zitten en 11 procent in schaal in LD.

Meer informatie over de functiemix vindt u via onderstaande link:
- Functiemix
• dit is een reflexis systeem •