STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Nieuw op Stamos: tevredenheid onderwijspersoneel

1 februari 2016

Op Stamos zijn nieuwe gegevens beschikbaar over de baan- en organisatietevredenheid van personeel in de verschillende onderwijssectoren. Deze gegevens zijn afkomstig uit het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (POMO). POMO is een grootschalig enquĂȘte-onderzoek dat tweejaarlijks wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer tevreden over baan dan over organisatie
Uit deze gegevens blijkt dat personeel in alle onderwijssectoren vaker (zeer) tevreden is over de baan dan over de organisatie. Zo geeft bijvoorbeeld 48,8 procent van het personeel in het primair onderwijs aan tevreden te zijn over de organisatie. Nog eens 20,3 procent geeft aan hier zeer tevreden over te zijn. Ter vergelijking, als gevraagd wordt naar de baantevredenheid geeft 54,4 procent van het personeel in deze sector aan tevreden te zijn en nog eens 28,6 procent is hier zeer tevreden over. Ook in andere sectoren is dit zichtbaar.

Meer informatie over de tevredenheid van het onderwijspersoneel vindt u via onderstaande link:
- Tevredenheid

• dit is een reflexis systeem •