STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Forse daling instroom pabo

17 maart 2016

Het aantal studenten dat start met de pabo is tussen het studiejaar 2014-2015 en 2015-2016 met 33 procent gedaald, tot 5.050 studenten in 2015-2016. Ook aan enkele andere lerarenopleidingen daalde de instroom in deze periode. Zo daalde de instroom bij de tweedegraads hbo-lerarenopleidingen met 3 procent. Wel zijn er verschillen tussen de verschillende studierichtingen. De instroom nam vooral af bij de beroepsgerichte vakken en de maatschappijvakken, terwijl de instroom bij de exacte vakken toenam.

Instroom bestaat vooral uit vrouwen
Een grote meerderheid van de instroom aan de pabo, zo’n 76 procent, bestaat uit vrouwen. Ook bij de tweedegraads hbo-lerarenopleidingen (60 procent) en de universitaire lerarenopleidingen (56 procent) bestaat een groot deel van de instroom uit vrouwen. Uitzondering hierop vormen de eerstegraads hbo-lerarenopleidingen, waar 59 procent van de instroom man is.

Naast het grote aandeel vrouwen, bestaat de instroom aan de lerarenopleidingen ook voor een groot deel uit autochtonen. Bij de pabo is 5 procent van de instromende studenten niet-westers allochtoon en nog eens 5 procent is westers-allochtoon. Bij de tweedegraads hbo-lerarenopleidingen stromen meer niet-westerse allochtonen in, 16 procent in 2015-2016, maar ook hier is een grote meerderheid autochtoon (75 procent).

Aantal gediplomeerden neemt af
Evenals de instroom is ook het aantal gediplomeerden afgenomen. Het aantal pabo-gediplomeerden daalde tussen 2013-2014 en 2014-2015 met 2 procent, tot 4.125 gediplomeerden. Ook bij de tweedegraads en eerstegraads hbo-lerarenopleidingen is sprake van een lichte daling van 2 procent, terwijl het aantal gediplomeerden aan de universitaire lerarenopleidingen met slechts 1 procent daalde. Het aantal gediplomeerden in een exact vak steeg bij de tweedegraads lerarenopleidingen, terwijl hun aantal bij de eerstegraads lerarenopleidingen en universitaire lerarenopleidingen daalde. Een soortgelijke ontwikkeling zien we bij de maatschappijvakken.

Meer informatie over de instroom, het aantal studenten en gediplomeerden aan de lerarenopleidingen vindt u via onderstaande links:
- Instroom
- Aantal studenten
- Gediplomeerden

• dit is een reflexis systeem •