STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Aandeel pabo-afgestudeerden dat zowel binnen als buiten onderwijs werkt stijgt

14 april 2016

Vanaf 2009 is het aandeel pabo-afgestudeerden dat in het onderwijs werkt gedaald. Van het cohort uit 2009 was 72% van de pabo-afgestudeerden een jaar na afstuderen werkzaam binnen het onderwijs, voor het cohort uit 2012 was het aandeel nog 55%. Het aandeel pabo-afgestudeerden dat zowel binnen als buiten het onderwijs werkt is vanaf het cohort 2009 toegenomen. Dezelfde trend is in mindere mate ook zichtbaar bij de lerarenopleidingen voor voortgezet onderwijs en universitaire lerarenopleidingen. Dit blijkt uit gegevens over de loopbaan van startende leraren, die onlangs op Stamos zijn geactualiseerd.

Verschillen naar vakgebied
Studenten die zijn afgestudeerd aan een lerarenopleiding voor voortgezet onderwijs maken een jaar na afstuderen het meest kans op een baan in het onderwijs als zij een economisch of een exact vak hebben gestudeerd. Bij de universitaire lerarenopleidingen en overige hbo masters hebben gediplomeerden die een exact vak of economisch vak hebben gestudeerd het meest kans op een baan in het onderwijs, alsook afgestudeerden die talen hebben gestudeerd. Studenten die zijn afgestudeerd in culturele/creatieve vakken werken het minst vaak in het onderwijs.

Recent afgestudeerden hebben vaker lagere aanstellingsomvang
Bij de pabo is een daling zichtbaar in het afgestudeerden met een onderwijsbaan van meer dan 0,8fte, met name vanaf afgestudeerden uit het cohort 2010. Het aandeel afgestudeerden dat 1 jaar na afstuderen een baan heeft van meer dan 0,8fte daalt van 68% in het cohort 2009 naar 46% in het cohort 2012. Ook bij afgestudeerden aan de lerarenopleidingen voor voortgezet onderwijs is er sprake van een daling in het percentage afgestudeerden met een grote baan, hoewel dit percentage sinds cohort 2010 wel weer licht is toegenomen.

Meer informatie over de loopbaan van startende leraren vindt u via onderstaande link:
- Loopbaan startende leraren

• dit is een reflexis systeem •