STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Een op drie pabo-studenten zet studie na één jaar niet voort

25 mei 2016

Bijna één op de drie pabo-studenten zet de studie na één jaar niet voort. Dit blijkt uit geactualiseerde cijfers op Stamos over studie-uitval en studierendement van studenten aan de lerarenopleidingen. Deze gegevens hebben betrekking op studenten die in 2014 zijn gestart met een lerarenopleiding.

Uitval lerarenopleiding speciaal onderwijs beperkt
In het speciaal onderwijs is de uitval aanzienlijk lager: ongeveer 16 procent van de studenten die in 2014 zijn gestart met een lerarenopleiding speciaal onderwijs valt na een jaar studie uit. Ook in de voorgaande jaren is de studie-uitval aan lerarenopleidingen voor speciaal onderwijs een stuk lager dan op overige lerarenopleidingen.

Voor de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs geldt dat er een verschil is tussen de studie-uitval van studenten aan de tweedegraads lerarenopleidingen en studenten aan de eerstegraads lerarenopleidingen (hbo). Ongeveer 32 procent van de studenten aan de tweedegraads lerarenopleiding zet de studie na één jaar niet voort. Aan de eerstegraads lerarenopleidingen (hbo) ligt de uitval met ruim 20 procent lager.

Niet-Westerse studenten en mannen vallen relatief vaak uit
Voor zowel de pabo als voor de lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs geldt dat mannelijke studenten en niet-Westerse studenten in vergelijking met andere studenten vaker uitvallen.

Meer informatie over studie-uitval en studierendement vindt u via onderstaande links:
- Studieuitval na 1 jaar
- Studieuitval na 3 jaar
- Studierendement na 5 jaar

• dit is een reflexis systeem •