STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Na stijging nieuwe WW-uitkeringen primair onderwijs nu weer daling

25 mei 2016

In de periode 2010 – 2015 is het aantal nieuwe WW-uitkeringen in het primair onderwijs fors toegenomen. Werden er in 2010 nog 4.411 nieuwe uitkeringen toegekend, in 2015 is dit aantal opgelopen tot 8.412. Wel is het aantal nieuwe uitkeringen in 2015 lager dan in 2014, toen er nog 8.809 nieuwe WW-uitkeringen werden toegekend (- 5 procent). Dit blijkt uit geactualiseerde cijfers op Stamos.

In het voortgezet onderwijs zijn in 2015 2.604 nieuwe WW-uitkeringen. In het middelbaar beroepsonderwijs gaat het om 1.085 uitkeringen en in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs zijn er respectievelijk 1.143 en 2.422 nieuwe WW-uitkeringen in 2015.

Met name in het primair onderwijs en wetenschappelijk onderwijs bestaat een aanzienlijk deel van de instroom in de WW uit jongeren. Zo wordt zo’n 26 procent van de nieuwe WW-uitkeringen in het primair onderwijs toegekend aan personen van 25 tot 30 jaar. In het wetenschappelijk onderwijs is 28 procent van de nieuwe WW-uitkeringen in 2015 toegekend aan personen van 25 tot 30 jaar, terwijl ruim 40 procent van de nieuwe uitkeringen wordt toegekend aan personen van 30 tot 35 jaar.

Meer informatie over het WW-uitkeringen in het onderwijs vindt u via onderstaande links:
- WW, Nieuwe WW-uitkeringen
- WW, Aantal uitkeringen
- WW, Beeindigde WW-uitkeringen

• dit is een reflexis systeem •