STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Lichte stijging werkgelegenheid voortgezet onderwijs

27 mei 2016

De werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs lag op 1 oktober 2015 bijna 1 procent hoger dan een jaar daarvoor. In totaal komt de werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs in 2015 hierdoor uit op 85.300 fte. Evenals het aantal fte is ook het aantal werkzame personen in het voortgezet onderwijs toegenomen. In 2015 werken er 106.200 personen in het voortgezet onderwijs. Dit blijkt uit geactualiseerde cijfers op Stamos.

Daling werkgelegenheid primair onderwijs
De werkgelegenheid in het primair onderwijs daalde in dezelfde periode met zo’n 2 procent, tot 120.700 fte in 2015. Het aantal werkzame personen daalde in deze periode met minder dan 1 procent. In 2015 werken er 168.700 personen in het primair onderwijs.

Ook daling aantal leerlingen en scholen
Ook het aantal leerlingen in het primair onderwijs is tussen 2014 en 2015 afgenomen. Het aantal leerlingen daalde in deze periode van zo’n 1.565.200 leerlingen tot zo’n 1.546.000, een daling van ruim 1 procent. Ook het aantal scholen in deze sector nam tussen 2014 en 2015 af. Waren er in 2014 7.155 scholen in het primair onderwijs, in 2015 is dit aantal teruggelopen tot 6.985 (-2 procent).

Naast gegevens over het aantal leerlingen, scholen en de werkgelegenheid zijn op Stamos ook gegevens over het aantal besturen en financiën geactualiseerd. Meer informatie hierover vindt u via onderstaande links:
- Leerlingen/studenten
- Werkgelegenheid in fte
- Werkgelegenheid in personen
- Scholen en instellingen
- Besturen
- Financiën

• dit is een reflexis systeem •