STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Factsheets geactualiseerd

30 mei 2016

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in het onderwijs is tussen 2010 en 2015 sterk gestegen. Wel is sinds 2013 weer sprake van een lichte daling. Om deze ontwikkeling inzichtelijk te maken, is op Stamos de factsheet over het gebruik van WW-uitkeringen in het onderwijs geactualiseerd. In deze factsheet worden cijfers over meerdere onderwijssectoren geduid, zodat zowel de ontwikkeling in een sector als de benchmark in een oogopslag inzichtelijk is.

Naast de factsheet over WW-uitkeringen in het onderwijs is ook de factsheet over de loopbaan van startende leraren geactualiseerd. Uit deze factsheet blijkt dat studenten die in 2012 zijn afgestudeerd aan een lerarenopleiding voor het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs een jaar na afstuderen minder vaak een baan in het onderwijs hebben dan afgestudeerden uit 2009. Afgestudeerden aan een lerarenopleiding voor het voorgezet onderwijs of een universitaire lerarenopleiding die zijn afgestudeerd in een economisch of exact vak werken een jaar na afstuderen het meest vaak in het onderwijs.

Geïnteresseerd in een van deze of in een van onze andere factsheets? U kunt ze hier downloaden.

• dit is een reflexis systeem •