STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Aandeel vrouwen in primair onderwijs neemt toe

30 mei 2016

Bijna 80% van de werkgelegenheid (fte) in het primair onderwijs wordt in 2015 vervuld door een vrouw. Dit aandeel is de afgelopen jaren toegenomen. Zo werd in 2013 nog 78,3% van de werkgelegenheid vervuld door een vrouw. Dit blijkt uit geactualiseerde gegevens op Stamos.

Verschil in personen groter
Wanneer we kijken naar het aantal werkzame personen, is een groter aandeel in het primair onderwijs vrouw: 83,5% in 2015. Dit komt omdat vrouwen, meer dan hun mannelijke collega's, in deeltijd werken. Met name onder het onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel zijn veel vrouwen werkzaam.

Kleine meerderheid vrouw
In het voortgezet onderwijs is een kleine meerderheid van het personeel vrouw: ruim 53% in 2015. Ook in deze sector zijn met name onder het onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel veel vrouwen werkzaam.

Directiepersoneel oudst
In het primair onderwijs is het directiepersoneel (fte) in 2015 gemiddeld het oudst: 52,1 jaar, gevolgd door het onderwijsondersteunend personeel (46,4 jaar) en onderwijzend personeel (43,4 jaar). Ook in het voortgezet onderwijs is het directiepersoneel gemiddeld het oudst: 53,7 jaar.

Meer informatie over de werkgelegenheid in het onderwijs vindt u via onderstaande links:
- Werkgelegenheid in fte
- Werkgelegenheid in personen

• dit is een reflexis systeem •