STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Toename aantal WIA-uitkeringen

5 augustus 2016

Het aantal WIA-uitkeringen in het onderwijs is tussen 2011 en 2015 sterk toegenomen. Het aantal uitkeringen nam in deze periode het sterkst toe in het HBO. In 2011 waren er in deze sector 97 IVA-uitkeringen en 297 WGA-uitkeringen, ten opzichte van 192 IVA-uitkeringen en 447 WGA-uitkeringen in 2015. De toename is het minst sterk in het wetenschappelijk onderwijs, maar ook hier is nog altijd sprake van een forse stijging. Zo steeg het aantal IVA-uitkeringen van 105 in 2011 naar 161 in 2015. Het aantal WGA-uitkeringen steeg in dezelfde periode van 242 in 2011 naar 354 in 2015. Dit blijkt uit gegevens over arbeidsongeschiktheid in het onderwijs, die onlangs op Stamos zijn geactualiseerd.

Relatief hoog aandeel 55 jaar of ouder
Een groot deel van de WIA-uitkeringen behoort toe aan personen van 55 jaar of ouder. Daarbij geldt dat IVA-uitkeringen in alle onderwijssectoren vaker zijn toegekend aan personen van 55 jaar of ouder dan WGA-uitkeringen.

Toelichting WAO en WIA
Op Stamos worden gegevens gepresenteerd over de WIA en de WAO. De WIA geldt sinds 1 januari 2006 en bestaat twee regelingen:
- WGA: deze regeling voorziet in een uitkering aan mensen die tijdelijk of gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn (vanwege ziekte ten hoogste 65 procent of minder van het loon kunt verdienen).
- IVA: deze regeling voorziet in een uitkering voor mensen die volledig (minstens 80 procent) en langdurig niet meer in staat zijn te werken.
De WAO-regeling geldt alleen nog voor personen die op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering kregen.

Meer informatie over arbeidsongeschiktheid in het onderwijs vindt u via onderstaande links:
- WAO/WIA, nieuwe uitkeringen
- WAO/WIA, aantal uitkeringen
- WAO/WIA, beƫindigde uitkeringen

• dit is een reflexis systeem •