STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Lichte stijging werkgelegenheid wetenschappelijk onderwijs

9 september 2016

De werkgelegenheid in het wetenschappelijk onderwijs is tussen 2010 en 2015 licht gestegen. In 2010 kwam de werkgelegenheid in de sector uit op 42.900 fte, in 2015 is dit toegenomen tot 44.200 fte (+ 3 procent). Ruim 41 procent van de werkgelegenheid bestaat uit functies voor ondersteunend personeel. De overige werkgelegenheid wordt vervuld door hoogleraren (6 procent), universitair (hoofd)docenten (16 procent) en overig wetenschappelijk personeel (36 procent). Dit blijkt uit geactualiseerde cijfers over de werkgelegenheid in het wetenschappelijk onderwijs.

Weinig vrouwelijke hoogleraren
Hoewel het aandeel vrouwelijke hoogleraren het afgelopen jaar licht is gestegen, is nog altijd een beperkt deel van de hoogleraren vrouw. Zo’n 18 procent van de werkgelegenheid (fte) voor hoogleraren wordt vervuld door een vrouw. Ook onder universitair (hoofd)docenten en onder overige wetenschappers zijn meer mannen dan vrouwen werkzaam. Uitzondering is het ondersteunend personeel: hier is een kleine meerderheid vrouw.

Hoogleraren hebben vaak vast dienstverband
Een ruime meerderheid van de hoogleraren (95 procent), universitair (hoofd)docenten (78 procent) en ondersteuners (85 procent) heeft een vast dienstverband. Overige wetenschappers hebben aanzienlijk vaker een tijdelijk dienstverband: zo’n 11 procent van dit personeel heeft een vast dienstverband, terwijl 89 procent een tijdelijk dienstverband heeft.

Meer informatie over werkgelegenheid in het wetenschappelijk onderwijs vindt u via onderstaande links:
- Werkgelegenheid in fte
- Werkgelegenheid in personen

• dit is een reflexis systeem •