STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Verzuimpercentage middelbaar beroepsonderwijs stabiel

14 september 2016

Het verzuimpercentage in het middelbaar beroepsonderwijs is het afgelopen jaar stabiel gebleven en komt hierdoor uit op 5,2 in 2015. De meldingsfrequentie nam tussen 2014 en 2015 licht af, terwijl de gemiddelde verzuimduur is toegenomen. Dit blijkt uit geactualiseerde verzuimgegevens op Stamos.

Hoger verzuim ondersteunend personeel
Het ondersteunend personeel in het middelbaar beroepsonderwijs kent een hoger verzuimpercentage dan het onderwijzend personeel. In 2015 komt het verzuimpercentage onder het ondersteunend personeel uit op 5,5, terwijl het verzuimpercentage onder het onderwijzend personeel uitkomt op 4,9.

Daling verzuim hoger beroepsonderwijs
Het ziekteverzuim in het hoger beroepsonderwijs is in de periode 2014 – 2015 licht gedaald. In 2014 kwam het verzuimpercentage uit op 4,2. In 2015 is dit gedaald tot 3,9.

Verzuim onderwijs stabiel
Wanneer we tot slot kijken naar het verzuim in de onderwijssector als geheel, zien we dat dat dit percentage tussen 2014 – 2015 gelijk is gebleven en uitkomt op 4,9 in 2015. Dit is iets lager dan het verzuim in het openbaar bestuur of de gezondheids- en welzijnszorg.

Meer informatie over ziekteverzuim vindt u via onderstaande links:
- Ziekteverzuim middelbaar beroepsonderwijs
- Ziekteverzuim hoger beroepsonderwijs
- Ziekteverzuim onderwijs

• dit is een reflexis systeem •