STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Leerlingendaling basisonderwijs neemt in sterkte af

15 september 2016

In het schooljaar 2020/2021 zijn er naar verwachting ruim 1.431.000 leerlingen in het basisonderwijs, 1 procent minder dan in het schooljaar 2015/2016. Dit betekent dat de krimp van de afgelopen jaren in sterkte afneemt. Dit blijkt uit geactualiseerde gegevens over het aantal leerlingen op Stamos. Deze gegevens zijn afkomstig van het Scenariomodel PO.

Regionale verschillen blijven
De afgelopen jaren zagen we grote regionale verschillen in de leerlingenontwikkeling in het basisonderwijs. Hier zal ook de komende jaren naar verwachting sprake van zijn. Zo zal het aantal leerlingen tussen 2015/2016 – 2020/2021 het sterkst afnemen in de Achterhoek en Noord-Groningen. In regio’s zoals West-Brabant, de Vallei en IJssel en Rijn zal wel sprake zijn van krimp, maar slechts in beperkte mate. Er zijn ook regio’s waar het aantal leerlingen naar verwachting zal toenemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de regio’s Haaglanden, Maastricht Mergelland en Zuidelijk Noord-Holland.

Meer informatie over leerlingenprognoses in het basisonderwijs vindt u via onderstaande link:
- Leerlingenprognose basisonderwijs
• dit is een reflexis systeem •