STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Feminisering in onderwijs

15 september 2016
Bijna 61 procent van de werkgelegenheid (fte) in het onderwijs wordt in 2015 vervuld door een vrouw. Dit aandeel is de afgelopen jaren licht gestegen. Wanneer we kijken naar de werkgelegenheid in personen, zien we dat het aandeel vrouwen toeneemt tot bijna 66 procent. Dit wordt veroorzaakt door de aanstellingsomvang: vrouwen werken vaker dan hun mannelijke collega’s in deeltijd. Dit blijkt uit geactualiseerde gegevens op Stamos.

Aandeel ouderen neemt toe
Ruim een kwart van het personeel in het onderwijs is in 2015 jonger dan 35 jaar. Dit aandeel is de afgelopen jaren relatief stabiel. Een groot deel van de 35-minners is tussen de 25 en 35 jaar. Ruim 27 procent van het personeel is 55-plusser. Dit aandeel is de afgelopen jaren toegenomen.

Merendeel werkt in deeltijd
Personeel in het onderwijs werkt vaak in deeltijd. Zo werkt een kwart van het personeel op basis van een deeltijdfactor van 50-75 procent en heeft 15 procent een deeltijdfactor van 75 – 85 procent.

Meer informatie over de werkgelegenheid in het onderwijs vindt u via onderstaande links:
- Werkgelegenheid in fte
- Werkgelegenheid in personen

• dit is een reflexis systeem •