STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Veel oudere leraren in Duitsland en Zweden

20 september 2016

In Nederland, Duitsland en Zweden zijn naar verhouding relatief veel leraren van 50 jaar of ouder. Zo is ruim 40 procent van de leraren in Zweden 50-plusser. Ter vergelijking, in het Verenigd Koninkrijk is ruim een kwart van de leraren 50 jaar of ouder. Dit blijkt uit gegevens van de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) die op Stamos zijn geactualiseerd. De OECD publiceert jaarlijks Education at a Glance: een analyse van kwantitatieve, internationaal-vergelijkbare indicatoren van onderwijs in verschillende landen, die ook online beschikbaar is.

Uit deze gegevens blijkt verder dat:

Alle onderwijssectoren: In alle op Stamos-gepubliceerde landen is een ruime meerderheid van de leraren vrouw. In Finland en Nieuw-Zeeland is het laagste aandeel mannen werkzaam: respectievelijk ruim 32 en 33 procent. Leraren werken met name op basis van een fulltime-aanstelling. Uitzondering hierop zijn leraren in Duitsland en Nederland: daar werken leraren vaker op basis van een parttime-aanstelling.

Primair onderwijs: In Zweden en Frankrijk is een beperkt aandeel jonge leraren werkzaam. Zo is zo’n 7 procent van de leraren in Frankrijk jonger dan 30 jaar. In Zweden gaat het om ruim 6 procent van de leraren. In België en het Verenigd Koninkrijk is een groter aandeel jongeren werkzaam: respectievelijk zo’n 22 en 27 procent van de leraren is jonger dan 30 jaar. De feminisering in het onderwijs is goed zichtbaar in het primair onderwijs. In het merendeel van de landen op Stamos is minder dan een op de vijf leraren man.

Secundair onderwijs: In het secundair onderwijs staan meer mannen voor de klas dan in het primair onderwijs. Zo is in Finland zo’n 34 procent van de leraren man. Ook werken leraren in nagenoeg alle landen op Stamos fulltime. Enkel in Nederland werkt iets meer dan de helft van de leraren parttime.

Tertiair onderwijs: Het tertiair onderwijs is de minst gefeminiseerde sector. Zo is in onder andere België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een meerderheid van de leraren man. Wel is het aandeel jonge leraren in veel landen beperkt.

Meer internationale cijfers vindt u via onderstaande link:
- Internationaal

• dit is een reflexis systeem •