STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Prognose: minder studenten aan lerarenopleidingen

21 september 2016

Het aantal studenten dat een lerarenopleiding volgt, zal naar verwachting de komende jaren dalen. Het aantal pabo-studenten daalt het sterkst: tussen 2016 en 2030 wordt een daling van 25 procent verwacht. De daling is het minst sterk zichtbaar bij de lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs. In dezelfde periode daalt het aantal studenten hier met 16 procent. Ook bij de andere lerarenopleidingen daalt het aantal studenten naar verwachting. Dit blijkt uit geactualiseerde gegevens op Stamos op basis van de Referentieraming 2016 van het ministerie van OCW.

Met name daling aantal deeltijdstudenten
Het aantal studenten daalt met name bij de deeltijdopleidingen. Zo daalt het aantal deeltijdstudenten aan de pabo tussen 2016 en 2030 met 41 procent, terwijl het aantal voltijdsstudenten met 22 procent zal dalen. Uitzondering hierop is de lerarenopleiding hbo master, waar het aantal studenten aan zowel de deeltijd- als aan de voltijdopleidingen met ruim 20 procent zal dalen.

Minder gediplomeerden
Ook het aantal gediplomeerden zal de komende jaren naar verwachting dalen. Dit geldt met name voor de pabo, waar het aantal gediplomeerden tussen 2016 en 2029 met 28 procent zal dalen. Het aantal gediplomeerden aan de lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs zal het minst sterk dalen, maar nog altijd zal de verwachte daling in deze periode uitkomen op 12 procent.

Meer informatie over deze ramingen vindt u via onderstaande links:
- Raming instroom studenten
- Raming aantal studenten
- Raming uitstroom studenten

• dit is een reflexis systeem •