STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Lichte stijging verzuim primair onderwijs

6 oktober 2016

Het verzuimpercentage in het primair onderwijs is in de periode 2014 – 2015 licht toegenomen. Dit geldt zowel voor het verzuim onder het onderwijzend personeel (inclusief directie) als het ondersteunend personeel. In 2014 kwam het verzuimpercentage onder het onderwijzend personeel uit op 6,1%. In 2015 is dit toegenomen tot 6,4%. Onder het ondersteunend personeel is sprake van een stijging van 6% in 2014 tot 6,5% in 2015. In het voortgezet onderwijs is het verzuimpercentage relatief stabiel. Het verzuimpercentage onder het onderwijzend personeel komt zowel in 2014 als in 2015 uit op 4,9%, terwijl we onder het ondersteunend personeel een lichte stijging zien van 5,1% in 2014 tot 5,2% in 2015. Dit blijkt uit geactualiseerde gegevens op Stamos.

Hoger verzuim onder ouderen
In zowel het basisonderwijs, speciaal onderwijs als het voortgezet onderwijs verzuimen ouderen meer dan hun jongere collega’s. Zo komt het verzuimpercentage onder onderwijzend personeel jonger dan 35 jaar in het voortgezet onderwijs uit op 3,2%. Ter vergelijking: onder 65-plussers komt het verzuim in hetzelfde jaar uit op 7,2%.

Verschillen naar denominatie en regio
Naast verschillen naar leeftijd, zien we ook verschillen in het verzuimpercentage tussen scholen in verschillende regio’s en scholen met verschillende denominaties. Zo zien we in het basisonderwijs het hoogste verzuim onder onderwijzend personeel dat werkzaam is op vrije scholen (8,9%). Hun collega’s op Gereformeerde, reformatorische en evangelische scholen verzuimen met een verzuimpercentage van 4,1% aanzienlijk minder. In het basisonderwijs zien we verder een hoog verzuimpercentage onder onderwijzend personeel dat werkzaam is in Amsterdam (8,2%), gevolgd door Groningen (7,7%). Minder verzuim is er bijvoorbeeld onder onderwijzend personeel dat werkzaam is in Almere (5,3%).

Meer informatie over ziekteverzuim in het onderwijs vindt u via onderstaande link:
- Ziekteverzuim
• dit is een reflexis systeem •