STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Factsheets geactualiseerd

6 december 2016

Op Stamos zijn verschillende factsheets geactualiseerd. In deze factsheets worden cijfers over meerdere onderwijssectoren geduid, zodat zowel de ontwikkeling in een sector als de benchmark in een oogopslag inzichtelijk is.

Ziekteverzuim
Het verzuimpercentage onder het onderwijzend personeel in het primair onderwijs is tussen 2011 en 2015 afgenomen, van 6,8% in 2011 naar 6,4% in 2015. In het voortgezet onderwijs is het verzuimpercentage onder het onderwijzend personeel relatief stabiel: in 2011 komt het verzuimpercentage uit op 5%, in 2015 op 4,9%. De gemiddelde verzuimduur en meldingsfrequentie onder het onderwijzend personeel is in deze periode in beide sectoren licht afgenomen.

Leerlingen
Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 gedaald. In 2011 waren er 1.517.400 leerlingen in het basisonderwijs, in 2015 is dit aantal gedaald tot 1.443.100. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen tussen 2011 en 2015 juist toegenomen, tot 960.100 leerlingen. Uit een prognose van het aantal leerlingen blijkt dat het aantal leerlingen in beide sectoren de komende jaren zal dalen.

Internationaal
Jaarlijks publiceert de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ‘Education at a Glance’. In dit rapport worden de onderwijsstelsels van landen over de wereld met elkaar vergeleken op basis van verschillende gegevens en indicatoren. Uit deze gegevens blijkt dat in alle – in deze factsheet - geanalyseerde landen het aandeel mannen voor de klas stijgt. Nederland is hierop geen uitzondering.

Geïnteresseerd in een van deze of in een van onze andere factsheets? U kunt ze hier downloaden.

• dit is een reflexis systeem •