STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Toename aantal vacatures primair onderwijs

7 december 2016

In het schooljaar 2015/2016 zijn in het primair onderwijs meer vacatures geïnvesteerd dan in het voorgaande schooljaar. In totaal zijn er in 2015/2016 3.709 vacatures geïnventariseerd, goed voor ruim 2.700 fte. Deze vacatures worden met name gevonden in West-Nederland. In het merendeel van deze vacatures wordt gezocht naar onderwijzend personeel. Dit blijkt uit geactualiseerde gegevens op Stamos op basis van de Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015/2016. In de Arbeidsmarktbarometer wordt de vacatureontwikkeling in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in kaart gebracht. Deze gegevens worden verzameld via ‘webspidering’ van online vacatures.

Voortgezet onderwijs
Ook in het voortgezet onderwijs is het aantal geïnventariseerde vacatures ten opzichte van het schooljaar 2014/2015 toegenomen. In totaal zijn er in het schooljaar 2015/2016 bijna 9.200 vacatures (ruim 6.300 fte) in de sector geïnventariseerd. In totaal wordt in bijna 85 procent van deze vacatures gezocht naar onderwijzend personeel. Er wordt met name gezocht naar onderwijzend personeel voor de vakken vreemde talen, wiskunde/rekenen, Nederlands en natuur- en scheikunde.

Middelbaar beroepsonderwijs
Tot slot zijn in het middelbaar beroepsonderwijs in het schooljaar 2015/2016 3.578 vacatures (ruim 2.700 fte) geïnventariseerd, waarvan 2.384 vacatures voor onderwijzend personeel, 62 vacatures voor directiepersoneel en 1.132 vacatures voor onderwijsondersteunend personeel. Het onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel krijgt over het algemeen een tijdelijk contract aangeboden in de vacature, terwijl directiepersoneel vaker een vast dienstverband krijgt aangeboden.

Meer informatie over vacatures in het onderwijs vindt u via onderstaande link:
- Vacatures
• dit is een reflexis systeem •