STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Afgestudeerden exacte vakken werken meest vaak in onderwijs

8 december 2016

Studenten die zijn afgestudeerd aan een lerarenopleiding vo werken een jaar na afstuderen het meest vaak in het onderwijs als zij zijn afgestudeerd in een exact vak of een economisch vak. Bij de ulo en overige hbo masters werken gediplomeerden die een taal of een exact vak hebben gestudeerd het meest vaak in het onderwijs. Studenten die zijn afgestudeerd in culturele/creatieve vakken werken een jaar na afstuderen het minst vaak in het onderwijs. Dit blijkt uit gegevens over de loopbaan van startende leraren, die onlangs op Stamos zijn geactualiseerd. Deze gegevens zijn gebaseerd op CBS-microdata.

Meer dan helft pabo-afgestudeerden heeft baan binnen onderwijs
Het aandeel pabo-afgestudeerden dat een jaar na afstuderen een baan binnen het onderwijs combineert met een baan buiten het onderwijs, is de afgelopen afstudeercohorten toegenomen. Van het cohort afgestudeerden uit 2011 had 16 procent een jaar na afstuderen een baan binnen en buiten het onderwijs. Onder afgestudeerden uit cohort 2013 is dit toegenomen tot 21 procent.

Een jaar na afstuderen heeft 55 procent van de pabo-afgestudeerden uit het cohort 2013 alleen een baan binnen het onderwijs. Dit aandeel is gelijk aan het aandeel pabo-afgestudeerden uit het cohort 2012 met een baan binnen het onderwijs. Ter vergelijking: van alle afgestudeerden aan de lerarenopleidingen vo heeft 52 procent een jaar na afstuderen een baan binnen het onderwijs. Voor afgestudeerden aan de ulo uit hetzelfde cohort geldt dat 65 procent een jaar na afstuderen een baan binnen het onderwijs heeft.

Meer informatie over de loopbaan van startende leraren vindt u via onderstaande link:
- Loopbaan startende leraren

• dit is een reflexis systeem •