STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Factsheets geactualiseerd

25 januari 2017

Op Stamos zijn verschillende factsheets geactualiseerd. In deze factsheets worden cijfers over meerdere onderwijssectoren geduid, zodat zowel de ontwikkeling in een sector als de benchmark in een oogopslag inzichtelijk is.

Vacatures
Uit deze factsheet blijkt dat in het schooljaar 2015-2016 voor ruim 11.000 fte aan vacatures is geïnventariseerd in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. In het merendeel van alle vacatures wordt gezocht naar onderwijzend personeel. Vacatures zijn vooral geïnventariseerd in West-Nederland. De vacatures voor onderwijzend- en ondersteunend personeel zijn voornamelijk tijdelijk van aard.

Loopbaan startende leraren
Uit deze factsheet blijkt dat studenten die in 2013 zijn afgestudeerd aan de pabo of een lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs een jaar na afstuderen in iets meer dan de helft van de gevallen een baan hebben in het onderwijs. Ook combineert een deel van de afgestudeerden een baan binnen en buiten het onderwijs. Afgestudeerden aan een lerarenopleiding voor het voorgezet onderwijs of een universitaire lerarenopleiding die zijn afgestudeerd in een economisch vak, een exact vak, of een taal werken een jaar na afstuderen het vaakst in het onderwijs.

Geïnteresseerd in een van deze of in een van onze andere factsheets? U kunt ze hier downloaden.

• dit is een reflexis systeem •