STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Nieuws

Toename werkgelegenheid hoger beroepsonderwijs

25 januari 2017

De werkgelegenheid in het hoger beroepsonderwijs is in de periode 2014 – 2015 met zo’n 4 procent toegenomen, tot ongeveer 35.000 fte. De werkgelegenheid in personen steeg in dezelfde periode eveneens, tot ruim 47.000 personen in 2015. Het merendeel van het personeel in de sector, ruim 62 procent, is werkzaam als onderwijzend personeel. Dit blijkt uit geactualiseerde cijfers op Stamos over de werkgelegenheid in het hoger beroepsonderwijs.

In de sector werken in 2015 iets meer vrouwen dan mannen. Van al het personeel is ruim 54 procent vrouw. Ook werken er in de sector slechts in beperkte mate jongeren. Van al het personeel in de sector is 3,7 procent in de leeftijd tot 25 jaar, ruim 16 procent van het personeel is 25 tot 35 jaar. Daarentegen is 28 procent van het personeel in 2015 45 tot 55 jaar. Nog eens 27 procent is 55 jaar of ouder.

Meer informatie over de werkgelegenheid in het hbo vindt u via onderstaande links:
- Werkgelegenheid in fte
- Werkgelegenheid in personen

• dit is een reflexis systeem •