STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor begrip vak

sectoronderwerpvariant
Voortgezet onderwijs
 Vacatures (derde kwartaal)
  leraren, naar sector en vak (%)
• dit is een reflexis systeem •