STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor begrip salarisschalen

sectoronderwerpvariant
Primair onderwijs
 Werkgelegenheid, in personen
  naar salarisschaal (%)
 
Basisonderwijs
 Salarisschalen
  maximumsalaris
 Werkgelegenheid, in personen
  naar salarisschaal (%)
 
Speciaal onderwijs
 Salarisschalen
  maximumsalaris
 Werkgelegenheid, in personen
  naar salarisschaal (%)
 
Voortgezet onderwijs
 Salarisschalen
  maximumsalaris
 Werkgelegenheid, in personen
  naar salarisschaal (%)
 
Middelbaar beroepsonderwijs
 Salarisschalen
  maximumsalaris
 Werkgelegenheid, in personen
  naar salarisschaal (%)
 
Hoger beroepsonderwijs
 Salarisschalen
  maximumsalaris
 Werkgelegenheid, in personen
  naar salarisschaal (%)
 
Wetenschappelijk onderwijs
 Salarisschalen
  maximumsalaris
 
AOC
 Werkgelegenheid, in personen
  naar salarisschaal (%)
• dit is een reflexis systeem •