STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor begrip studierendement

sectoronderwerpvariant
Lerarenopleidingen
 Studierendement na 5 jaar studie (%)
  de basistabel
  naar belangrijke vakken
  naar etniciteit
  naar geslacht
  naar inschrijvingsvorm
  naar leeftijd
  naar vooropleiding
  totaal HBO-opleidingen
• dit is een reflexis systeem •