STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor begrip etniciteit

sectoronderwerpvariant
Lerarenopleidingen
 Lerarenopleidingen, aantal gediplomeerden
  naar etniciteit
 Lerarenopleidingen, aantal studenten
  naar etniciteit
 Lerarenopleidingen, instroom
  naar etniciteit
 Studierendement na 5 jaar studie (%)
  naar etniciteit
 Studieuitval na 1 jaar studie (%)
  naar etniciteit
 Studieuitval na 3 jaar studie (%)
  naar etniciteit
• dit is een reflexis systeem •