STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor begrip tekorten

Onderwerpen
sectoronderwerpvariant
Basisonderwijs
 Loopbaan startende leraren
  naar RBA (%)
  naar RPA (%)
 
Voortgezet onderwijs
 Loopbaan startende leraren
  naar RBA (%)
  naar RPA (%)
• dit is een reflexis systeem •