STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor begrip regionale cijfers

sectoronderwerpvariant
Primair onderwijs
 Vacatures (derde kwartaal)
  leraren, naar GSB-gemeenten
  leraren, naar regio
 WW, aantal uitkeringen
  naar provincie (%)
 WW, beëindigde uitkeringen
  naar provincie (%)
 WW, nieuwe uitkeringen
  naar provincie (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  de basistabel RPA
 
Basisonderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  de basistabel RPA
 
Voortgezet onderwijs
 Bevoegdheden leraren (%)
  bevoegd en benoembaar gegeven lessen, naar G5 (historisch)
  bevoegd en benoembaar gegeven lessen, naar RPA (historisch)
  bevoegd en benoembaar gegeven lessen, naar schoolsoort regio (historisch)
 WW, aantal uitkeringen
  naar provincie (%)
 WW, beëindigde uitkeringen
  naar provincie (%)
 
Middelbaar beroepsonderwijs
 WW, aantal uitkeringen
  naar provincie (%)
 WW, beëindigde uitkeringen
  naar provincie (%)
 WW, nieuwe uitkeringen
  naar provincie (%)
 
Hoger beroepsonderwijs
 WW, aantal uitkeringen
  naar provincie (%)
 WW, beëindigde uitkeringen
  naar provincie (%)
 WW, nieuwe uitkeringen
  naar provincie (%)
 
Wetenschappelijk onderwijs
 WW, aantal uitkeringen
  naar provincie (%)
 WW, beëindigde uitkeringen
  naar provincie (%)
 
Lerarenopleidingen
 Lerarenopleidingen, instroom
  de basistabel Hogeschool
• dit is een reflexis systeem •