STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor begrip regionale cijfers

sectoronderwerpvariant
Primair onderwijs
 Vacatures (derde kwartaal)
  leraren, naar GSB-gemeenten
  leraren, naar regio
 Vacatures (schooljaar)
  leraren, naar RBA en G4 (historisch)
 WAO-/WIA-uitkering, aantal personen
  naar provincie (%)
 WAO-/WIA-uitkering, instroom in personen
  naar provincie (%)
 WAO-/WIA-uitkering, uitstroom in personen
  naar provincie (%)
 WW, aantal personen
  naar provincie (%)
 WW, instroom in personen
  naar provincie (%)
 WW, uitstroom in personen
  naar provincie (%)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar RPA (%)
  naar RPA en gemiddelde leeftijd (onderwijzend personeel)
 Werkgelegenheid, in personen
  de basistabel RPA
  naar etniciteit en RBA (%)
  naar RPA (%)
  naar RPA en gemiddelde leeftijd (onderwijzend personeel)
 
Basisonderwijs
 Loopbaan startende leraren
  naar RBA (%)
  naar RPA (%)
 Werkgelegenheid, in fte
  de basistabel RPA
  naar RPA (%)
  naar RPA en gemiddelde leeftijd (onderwijzend personeel)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar RPA (%)
  naar RPA en gemiddelde leeftijd (onderwijzend personeel)
 
Speciaal onderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  naar RPA (%)
  naar RPA en gemiddelde leeftijd (onderwijzend personeel)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar RPA (%)
  naar RPA en gemiddelde leeftijd (onderwijzend personeel)
 
Voortgezet onderwijs
 Bevoegdheden leraren (%)
  bevoegd en benoembaar gegeven lessen, naar G5
  bevoegd en benoembaar gegeven lessen, naar RPA
  bevoegd en benoembaar gegeven lessen, naar schoolsoort en regio
  hoogste graad van leraren, naar G5
  hoogste graad van leraren, naar RPA
  hoogste graad van leraren, naar schoolsoort en regio
 Loopbaan startende leraren
  naar RBA (%)
  naar RPA (%)
 Vacatures (schooljaar)
  leraren, naar RBA en G4 (historisch)
 WAO-/WIA-uitkering, aantal personen
  naar provincie (%)
 WAO-/WIA-uitkering, instroom in personen
  naar provincie (%)
 WAO-/WIA-uitkering, uitstroom in personen
  naar provincie (%)
 WW, aantal personen
  naar provincie (%)
 WW, uitstroom in personen
  naar provincie (%)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar RPA (%)
  naar RPA en gemiddelde leeftijd (onderwijzend personeel)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar etniciteit en RBA (%)
  naar RPA (%)
  naar RPA en gemiddelde leeftijd (onderwijzend personeel)
 Ziekteverzuim
  ondersteunend personeel, naar regio
  onderwijzend personeel, naar regio
 
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 WAO-/WIA-uitkering, instroom in personen
  naar provincie (%)
 WAO-/WIA-uitkering, uitstroom in personen
  naar provincie (%)
 WW, aantal personen
  naar provincie (%)
 WW, instroom in personen
  naar provincie (%)
 WW, uitstroom in personen
  naar provincie (%)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar RPA (%)
  naar RPA en gemiddelde leeftijd (onderwijzend personeel)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar RPA (%)
  naar RPA en gemiddelde leeftijd
 
Hoger beroepsonderwijs
 WAO-/WIA-uitkering, aantal personen
  naar provincie (%)
 WAO-/WIA-uitkering, instroom in personen
  naar provincie (%)
 WAO-/WIA-uitkering, uitstroom in personen
  naar provincie (%)
 WW, aantal personen
  naar provincie (%)
 WW, instroom in personen
  naar provincie (%)
 WW, uitstroom in personen
  naar provincie (%)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar provincie (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar provincie (%)
 
Wetenschappelijk onderwijs
 WAO-/WIA-uitkering, aantal personen
  naar provincie (%)
 WAO-/WIA-uitkering, instroom in personen
  naar provincie (%)
 WAO-/WIA-uitkering, uitstroom in personen
  naar provincie (%)
 WW, aantal personen
  naar provincie (%)
 WW, uitstroom in personen
  naar provincie (%)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar provincie (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar provincie (%)
 
Lerarenopleidingen
 Lerarenopleidingen, instroom
  de basistabel Hogeschool
 Studierendement na 5 jaar studie (%)
  de basistabel Hogeschool
  naar belangrijke vakken Hogeschool
  naar etniciteit Hogeschool
  naar geslacht Hogeschool
  naar inschrijvingsvorm Hogeschool
  naar leeftijd Hogeschool
  naar vooropleiding Hogeschool
 Studieuitval na 1 jaar studie (%)
  de basistabel Hogeschool
  naar belangrijke vakken Hogeschool
  naar etniciteit Hogeschool
  naar geslacht Hogeschool
  naar leeftijd Hogeschool
  naar vooropleiding Hogeschool
 Studieuitval na 3 jaar studie (%)
  de basistabel Hogeschool
  naar etniciteit Hogeschool
  naar geslacht Hogeschool
  naar leeftijd Hogeschool
  naar vooropleiding Hogeschool
 
Overheid totaal
 WAO-/WIA-uitkering, aantal personen
  naar provincie (%)
 WAO-/WIA-uitkering, instroom in personen
  naar provincie (%)
 WAO-/WIA-uitkering, uitstroom in personen
  naar provincie (%)
 WW, aantal personen
  naar provincie (%)
 WW, instroom in personen
  naar provincie (%)
 WW, uitstroom in personen
  naar provincie (%)
 
AOC
 Werkgelegenheid, in fte
  naar RPA (%)
  naar RPA en gemiddelde leeftijd (onderwijzend personeel)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar RPA (%)
  naar RPA en gemiddelde leeftijd (onderwijzend personeel)
• dit is een reflexis systeem •