STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor begrip regionale cijfers

sectoronderwerpvariant
Primair onderwijs
 Vacatures (derde kwartaal)
  leraren, naar GSB-gemeenten
  leraren, naar regio
 Vacatures (schooljaar)
  leraren, naar RBA en G4 (historisch)
 WAO-/WIA-uitkering, aantal personen
  naar provincie (%)
 WAO-/WIA-uitkering, instroom in personen
  naar provincie (%)
 WAO-/WIA-uitkering, uitstroom in personen
  naar provincie (%)
 WW, aantal personen
  naar provincie (%)
 WW, instroom in personen
  naar provincie (%)
 WW, uitstroom in personen
  naar provincie (%)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar RPA (%)
  naar RPA en gemiddelde leeftijd (onderwijzend personeel)
 Werkgelegenheid, in personen
  de basistabel RPA
  naar etniciteit en RBA (%)
  naar RPA (%)
  naar RPA en gemiddelde leeftijd (onderwijzend personeel)
 
Basisonderwijs
 Loopbaan startende leraren
  naar RBA (%)
  naar RPA (%)
 Werkgelegenheid, in fte
  de basistabel RPA
  naar RPA (%)
  naar RPA en gemiddelde leeftijd (onderwijzend personeel)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar RPA (%)
  naar RPA en gemiddelde leeftijd (onderwijzend personeel)
 
Speciaal onderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  naar RPA (%)
  naar RPA en gemiddelde leeftijd (onderwijzend personeel)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar RPA (%)
  naar RPA en gemiddelde leeftijd (onderwijzend personeel)
 
Voortgezet onderwijs
 Bevoegdheden leraren (%)
  bevoegd en benoembaar gegeven lessen, naar G5
  bevoegd en benoembaar gegeven lessen, naar RPA
  bevoegd en benoembaar gegeven lessen, naar schoolsoort en regio
 Loopbaan startende leraren
  naar RBA (%)
  naar RPA (%)
 Vacatures (schooljaar)
  leraren, naar RBA en G4 (historisch)
 WAO-/WIA-uitkering, aantal personen
  naar provincie (%)
 WAO-/WIA-uitkering, instroom in personen
  naar provincie (%)
 WAO-/WIA-uitkering, uitstroom in personen
  naar provincie (%)
 WW, aantal personen
  naar provincie (%)
 WW, uitstroom in personen
  naar provincie (%)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar RPA (%)
  naar RPA en gemiddelde leeftijd (onderwijzend personeel)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar etniciteit en RBA (%)
  naar RPA (%)
  naar RPA en gemiddelde leeftijd (onderwijzend personeel)
 
Middelbaar beroepsonderwijs
 WAO-/WIA-uitkering, instroom in personen
  naar provincie (%)
 WAO-/WIA-uitkering, uitstroom in personen
  naar provincie (%)
 WW, aantal personen
  naar provincie (%)
 WW, instroom in personen
  naar provincie (%)
 WW, uitstroom in personen
  naar provincie (%)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar RPA (%)
  naar RPA en gemiddelde leeftijd (onderwijzend personeel)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar RPA (%)
  naar RPA en gemiddelde leeftijd
 
Hoger beroepsonderwijs
 WAO-/WIA-uitkering, aantal personen
  naar provincie (%)
 WAO-/WIA-uitkering, instroom in personen
  naar provincie (%)
 WAO-/WIA-uitkering, uitstroom in personen
  naar provincie (%)
 WW, aantal personen
  naar provincie (%)
 WW, instroom in personen
  naar provincie (%)
 WW, uitstroom in personen
  naar provincie (%)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar provincie (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar provincie (%)
 
Wetenschappelijk onderwijs
 WAO-/WIA-uitkering, aantal personen
  naar provincie (%)
 WAO-/WIA-uitkering, instroom in personen
  naar provincie (%)
 WAO-/WIA-uitkering, uitstroom in personen
  naar provincie (%)
 WW, aantal personen
  naar provincie (%)
 WW, uitstroom in personen
  naar provincie (%)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar provincie (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar provincie (%)
 
Lerarenopleidingen
 Lerarenopleidingen, instroom
  de basistabel Hogeschool
 Studierendement na 5 jaar studie (%)
  de basistabel Hogeschool
  naar belangrijke vakken Hogeschool
  naar etniciteit Hogeschool
  naar geslacht Hogeschool
  naar inschrijvingsvorm Hogeschool
  naar leeftijd Hogeschool
  naar vooropleiding Hogeschool
 Studieuitval na 1 jaar studie (%)
  de basistabel Hogeschool
  naar belangrijke vakken Hogeschool
  naar etniciteit Hogeschool
  naar geslacht Hogeschool
  naar leeftijd Hogeschool
  naar vooropleiding Hogeschool
 Studieuitval na 3 jaar studie (%)
  de basistabel Hogeschool
  naar etniciteit Hogeschool
  naar geslacht Hogeschool
  naar leeftijd Hogeschool
  naar vooropleiding Hogeschool
 
Overheid totaal
 WAO-/WIA-uitkering, aantal personen
  naar provincie (%)
 WAO-/WIA-uitkering, instroom in personen
  naar provincie (%)
 WAO-/WIA-uitkering, uitstroom in personen
  naar provincie (%)
 WW, aantal personen
  naar provincie (%)
 WW, instroom in personen
  naar provincie (%)
 WW, uitstroom in personen
  naar provincie (%)
 
AOC
 Werkgelegenheid, in fte
  naar RPA (%)
  naar RPA en gemiddelde leeftijd (onderwijzend personeel)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar RPA (%)
  naar RPA en gemiddelde leeftijd (onderwijzend personeel)
• dit is een reflexis systeem •