STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor begrip diversiteit

sectoronderwerpvariant
Primair onderwijs
 Internationaal
  leraren naar geslacht (%)
  leraren naar leeftijd (%)
 WAO/WIA, aantal uitkeringen
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
 WAO/WIA, beëindigde uitkeringen
  naar geslacht (%)
 WW, aantal uitkeringen
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
 WW, beëindigde uitkeringen
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
 WW, nieuwe uitkeringen
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie en leeftijd (%)
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar geslacht (%)
 
Basisonderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  naar geslacht (%)
 
Voortgezet onderwijs
 WAO/WIA, beëindigde uitkeringen
  naar geslacht (%)
 WAO/WIA, nieuwe uitkeringen
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
 WW, aantal uitkeringen
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
 WW, beëindigde uitkeringen
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
 WW, nieuwe uitkeringen
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
 
Middelbaar beroepsonderwijs
 WAO/WIA, beëindigde uitkeringen
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
 WAO/WIA, nieuwe uitkeringen
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
 WW, aantal uitkeringen
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
 WW, beëindigde uitkeringen
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
 WW, nieuwe uitkeringen
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
 
Hoger beroepsonderwijs
 WAO/WIA, beëindigde uitkeringen
  naar geslacht (%)
 WAO/WIA, nieuwe uitkeringen
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
 WW, aantal uitkeringen
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
 WW, beëindigde uitkeringen
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
 WW, nieuwe uitkeringen
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
 
Wetenschappelijk onderwijs
 WAO/WIA, beëindigde uitkeringen
  naar geslacht (%)
 WAO/WIA, nieuwe uitkeringen
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
 WW, aantal uitkeringen
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
 WW, beëindigde uitkeringen
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
 WW, nieuwe uitkeringen
  naar geslacht (%)
  naar leeftijd (%)
 
Lerarenopleidingen
 Lerarenopleidingen, aantal gediplomeerden
  naar etniciteit
  naar geslacht
  naar leeftijd
 Lerarenopleidingen, aantal studenten
  naar etniciteit
  naar geslacht
  naar leeftijd
 Studierendement na 5 jaar studie (%)
  naar etniciteit
  naar geslacht
  naar leeftijd
 
Onderwijs totaal
 Internationaal
  leraren naar geslacht (%)
  leraren naar leeftijd (%)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar leeftijd (%)
 
Secundair onderwijs
 Internationaal
  leraren naar geslacht (%)
  leraren naar leeftijd (%)
 
Tertiair onderwijs
 Internationaal
  leraren naar geslacht (%)
  leraren naar leeftijd (%)
• dit is een reflexis systeem •