STAMOS

Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers

Gevonden voor begrip geslacht

sectoronderwerpvariant
Primair onderwijs
 Bovenwettelijke WW, instroom in personen
  naar geslacht (%)
 Bovenwettelijke WW, uitstroom in personen
  naar geslacht (%)
 Internationaal
  leraren naar geslacht (%)
 WAO/WIA, aantal uitkeringen
  naar geslacht (%)
 WAO/WIA, beëindigde uitkeringen
  naar geslacht (%)
 WW, aantal uitkeringen
  naar geslacht (%)
 WW, beëindigde uitkeringen
  naar geslacht (%)
 WW, nieuwe uitkeringen
  naar geslacht (%)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie en geslacht (%)
  naar geslacht (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie en geslacht (%)
  naar geslacht (%)
 
Basisonderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie en geslacht (%)
  naar geslacht (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie en geslacht (%)
  naar geslacht (%)
 
Speciaal onderwijs
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie en geslacht (%)
  naar geslacht (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie en geslacht (%)
  naar geslacht (%)
 
Voortgezet onderwijs
 Bovenwettelijke WW, instroom in personen
  naar geslacht (%)
 Bovenwettelijke WW, uitstroom in personen
  naar geslacht (%)
 WAO/WIA, beëindigde uitkeringen
  naar geslacht (%)
 WAO/WIA, nieuwe uitkeringen
  naar geslacht (%)
 WW, aantal uitkeringen
  naar geslacht (%)
 WW, beëindigde uitkeringen
  naar geslacht (%)
 WW, nieuwe uitkeringen
  naar geslacht (%)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie en geslacht (%)
  naar geslacht (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie en geslacht (%)
  naar geslacht (%)
 
Middelbaar beroepsonderwijs
 Bovenwettelijke WW, instroom in personen
  naar geslacht (%)
 Bovenwettelijke WW, uitstroom in personen
  naar geslacht (%)
 WAO/WIA, beëindigde uitkeringen
  naar geslacht (%)
 WAO/WIA, nieuwe uitkeringen
  naar geslacht (%)
 WW, aantal uitkeringen
  naar geslacht (%)
 WW, beëindigde uitkeringen
  naar geslacht (%)
 WW, nieuwe uitkeringen
  naar geslacht (%)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie en geslacht (%)
  naar geslacht (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie en geslacht (%)
  naar geslacht (%)
 
Hoger beroepsonderwijs
 Bovenwettelijke WW, instroom in personen
  naar geslacht (%)
 Bovenwettelijke WW, uitstroom in personen
  naar geslacht (%)
 WAO/WIA, beëindigde uitkeringen
  naar geslacht (%)
 WAO/WIA, nieuwe uitkeringen
  naar geslacht (%)
 WW, aantal uitkeringen
  naar geslacht (%)
 WW, beëindigde uitkeringen
  naar geslacht (%)
 WW, nieuwe uitkeringen
  naar geslacht (%)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar geslacht (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar geslacht (%)
 
Wetenschappelijk onderwijs
 Bovenwettelijke WW, instroom in personen
  naar geslacht (%)
 Bovenwettelijke WW, uitstroom in personen
  naar geslacht (%)
 WAO/WIA, beëindigde uitkeringen
  naar geslacht (%)
 WAO/WIA, nieuwe uitkeringen
  naar geslacht (%)
 WW, aantal uitkeringen
  naar geslacht (%)
 WW, beëindigde uitkeringen
  naar geslacht (%)
 WW, nieuwe uitkeringen
  naar geslacht (%)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie en geslacht (%)
  naar geslacht (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar geslacht (%)
 
Lerarenopleidingen
 Lerarenopleidingen, aantal gediplomeerden
  naar geslacht
 Lerarenopleidingen, aantal studenten
  naar geslacht
 Lerarenopleidingen, instroom
  naar geslacht
 Studierendement na 5 jaar studie (%)
  naar geslacht
 Studieuitval na 1 jaar studie (%)
  naar geslacht
 Studieuitval na 3 jaar studie (%)
  naar geslacht
 
Onderwijs totaal
 Bovenwettelijke WW, instroom in personen
  naar geslacht (%)
 Bovenwettelijke WW, uitstroom in personen
  naar geslacht (%)
 Internationaal
  leraren naar geslacht (%)
 Werkgelegenheid, in fte
  naar geslacht (%)
 
AOC
 Werkgelegenheid, in fte
  naar functie en geslacht (%)
  naar geslacht (%)
 Werkgelegenheid, in personen
  naar functie en geslacht (%)
  naar geslacht (%)
 
Secundair onderwijs
 Internationaal
  leraren naar geslacht (%)
 
Tertiair onderwijs
 Internationaal
  leraren naar geslacht (%)
• dit is een reflexis systeem •